ورود به پنل کاربری
کارشناس سامانه گلستان
 

شرح وظایف:

ارتقاء و توسعه سامانه گلستان، رفع مشکلات موجود در سامانه گلستان، پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات کارشناسان دانشکده ها، آموزش سامانه گلستان به کارشناسان دانشکده ها، تهیه و ارائه گزاراشات مورد درخواست از سامانه گلستان، انجام امور آموزشی کلان در سامانه گلستان و ...