ورود به پنل کاربری
 

         

دکتر علیرضا کاوند معاونت پژوهشی و فناوری
02537604070 372
         

رايانامه: motarjem60@yahoo.com


رزومه علمی و اجرایی

 


مدیران و کارشناسان معاونت پژوهشی


نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
دکتر سیدکریم خوب بین خوش نظر مدیریت امور پژوهشی
02537604070 350

دکتر سید عبدالرضا حسینی فرد
مدیریت انتشارات و کتابخانه ها
02537604070 308
روح الله متقی نیک مسئول دفتر 02537604070 355
  رحیم حاصلی کارشناس همکاری های علمی و انتشارات 02537604070 356

مجید صادقی
کارشناس امورپژوهشی
02537604070 350