ورود به پنل کاربری
 


تمدید زمان ارسال آثار برای جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تمدید زمان ارسال آثار برای جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تمدید زمان ارسال آثار برای جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 ١٣٩٩/٠٨/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
ایجاد کانال اطلاع رسانی اخبار پزوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه
ایجاد کانال اطلاع رسانی اخبار پزوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه
https://eitaa.com/resquran
 ١٣٩٩/٠٨/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای بیش از 100 برنامه آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و مسابقه در کتابخانه‌های دانشکده های علوم قرآنی همزمان با هفته کتاب خبر داد.
هفته کتاب، کتاب خوانی و کتابدار
هفته کتاب فرصت ویژه‌ای برای کتابخانه‌های دانشگاه است تا به ترویج مطالعه و کتاب‌خوانی بپردازند؛ همچنین زمان مناسبی است که دانشجویان نسبت به موضوع کتاب و ارتباط با این یار مهربان و میزان مطالعه، خودارزیابی و برنامه‌ریزی کنند.
 ١٣٩٩/٠٨/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه همکاری در فروش آثار انتشارات دانشگاه با نشر حبیب
تفاهم نامه همکاری در فروش آثار انتشارات دانشگاه با نشر حبیب
تفاهم نامه همکاری در فروش آثار انتشارات دانشگاه با نشر حبیب
 ١٣٩٩/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
همکاری با کتابخانه قائمیه
راه اندازی اپلیکیشن کتب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
راه اندازی اپلیکیشن کتب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 ١٣٩٩/٠٧/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دعوت به همکاری در انتشارات دانشگاه
دعوت به همکاری در انتشارات دانشگاه
دعوت به همکاری جهت انجام ویراستاری، صفحه آرایی
 ١٣٩٩/٠٧/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٧/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>