بستن

چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠
همایش های علمی دانشگاه
 

یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با موضوع قرآن کریم و استکبار ستیزی نمایش پوستر

همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر   نمایش پوستر

همایش منطقه ای مشاهیر قرانی یزد  نمایش پوستر