ورود به پنل کاربری
 

تازه های انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-الگوی قرآن شناخت پیشرفت اجتماع

درآمدی دین شناسانه بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

مؤلف: دکتر حسین شاهباز پور

سال انتشار:  بهمن ماه 1397

انتشارات دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

قیمت: 500,000 ریال

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

صرف و نحو کاربردی

مؤلف: دکتر رضا امانی و دکتر یسرا شادمان

سال انتشار:  پاییز ماه 1396

انتشارات دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

قیمت: 150,000 ریال

 

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

امتیازدهی