ورود به پنل کاربری
 

   هشتمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: اثبات عقلی و جاودانگی اعجاز قرآن کریم

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر حمید کمانکش

ناقدین: جناب آقای دکتر ابراهیم نوری و جناب آقای دکتر ولی الله حسومی

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر عیسی ملاشاهی زارع

زمان: اردیبهشت 98 دانشکده علوم قرآنی زاهدان

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

              هفتمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: نقد و بررسی ونزبرو مبنی بر تدوین قرآن کریم در قرن سوم با تأکید بر ارزیابی روایات دال بر تدوین مصحف کامل در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر نوروز امینی

ناقدین: جناب آقای دکتر رحمان ستایش و جناب آقای دکتر صمد عبداللهی عابد

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر عسگر بابا زاده اقدم

زمان: اردیبهشت 97 دانشکده علوم قرآنی خوی

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                          ششمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: مبانی قصاص و چالش های بین المللی ( عقلانیت کیفر قصاص)

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر حمید محمدی راد

ناقدین: جناب آقای دکتر جمال بیگی و جناب آقای دکتر محمد امین فرد

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر بهمن هادیلو

زمان: اسفند 97 دانشکده علوم قرآنی آمل

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                          پنجمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: تفسیر به رأی عقلی در تفسیر درایی قرآن با محوریت ماهیت عقل

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر سید عبدالله اصفهانی

ناقدین: جناب آقای دکتر محسن نورانی و سرکار خانم دکتر زینت السادات حسینی

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر سید معصوم حسینی

زمان: اردیبهشت 97 دانشکده علوم قرآنی آمل

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                          چهارمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: تحلیلی بر فرایند تولید رویکردهای جدید در قصه پژوهی قرآنی همگام با نزول

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر مجید چهری

ناقدین: جناب آقای دکتر عبدالکریم بهجت پور و سرکار خانم دکتر زهره نریمانی

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر محمد قاسم احمدی

زمان: اردیبهشت 97 دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                          سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: بررسی نمود علوم بلاغی در ترجمه های معاصر

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر بهمن هادیلو

ناقدین: جناب آقای دکتر عبدالاحد غیبی و جناب آقای دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر احد داوری

زمان: اسفند 96 دانشکده علوم قرآنی مراغه

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                          دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: بررسی نظریه معنای کانونی در دانش مفردات (با تکیه بر فرهنگ التحقیق فی کلمات القرآن)

ارائه دهنده: سرکار خانم دکتر کبری راستگو

ناقدین: جناب آقای دکتر محمد هادی یدالله پور و سرکار خانم دکتر سیده فاطمه سلیمی

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر جواد فرامرزی

زمان: اسفند 96 دانشکده علوم قرآنی آمل

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اولین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

موضوع: نقد و بررسی ترجمه الهی «قمشه ای و مکارم شیرازی» از قرآن کریم

با تأکید بر نظریه سطح « معنایی - لغوی» کارسس (مورد مطالعه سوره مبارکه یوسف علیه السلام)

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر مسعود اقبالی

ناقدین: جناب آقای دکتر جهانگیر امیری و  جناب آقایدکتر ابراهیم نامداری

مدیر جلسه: جناب آقای دکتر محمد نبی احمدی

زمان: بهمن 96 دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   دانلود فایل : 08.jpg           حجم فایل 6458 KB
   دانلود فایل : 07.jpg           حجم فایل 5603 KB
   دانلود فایل : 06.jpg           حجم فایل 5699 KB
   دانلود فایل : 05.jpg           حجم فایل 7395 KB
   دانلود فایل : 04.jpg           حجم فایل 5969 KB
   دانلود فایل : 03.jpg           حجم فایل 5693 KB
   دانلود فایل : 02.jpg           حجم فایل 5861 KB
   دانلود فایل : 01.jpg           حجم فایل 5552 KB