ورود به پنل کاربری
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دومین کارگاه مهارت افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
موضوع: متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

مدرس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین حسینی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

زمان: شنبه / 96/10/30 ساعت : 8:30  الی 12

مکان: ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نخستین کارگاه مهارت افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
موضوع: اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی، آموزش پژوهش محور،
استخراج مقالات علمی پژوهشی از پایان نامه ها

مدرس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

زمان: شنبه / 96/10/30 ساعت : 8:30  الی 12

مکان: ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نخستین کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
موضوع: کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآن

مدرس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

زمان: شنبه / 96/10/30 ساعت : 8:30  الی 12

مکان: ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
.................................................................................................................................................................................