ورود به پنل کاربری
 

 

اعتبارسنجی نشریات

 

به طور کلی نشریات علمی به دو دسته  ” بین المللی ” و ” داخلی ” تقسیم می شوند که توضیحات مربوط به اعتبار و یا عدم اعتبار هریک در ذیل آمده است.   

نشریات بین المللی 

نشریات نامعتبر بین المللی :

فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم 

فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

فهرست نشریات نامعتبر تا ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ **جدید**

باستحضار می رساند فهرست نشریات نامعتبر اعلام شده، نشریاتی است که توسط وزارت علوم، دانشگاههای معتبر در سطح کشور و کمیته اعتبارسنجی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نامعتبر اعلام شده و این معاونت نسبت به ادغام کلیه فهرست ها اقدام نموده است.

بدیهی است کلیه نشریات دارای ضریب کیفیت (Q) در پایگاه استنادی wos به شرط آنکه اوپن اکسس اجباری نباشند و در فهرست نشریات نامعتبر قرار نداشته باشند مورد تایید این دانشگاه می باشد، لذا قبل از انتشار مقاله می بایست نشریه مورد نظر را در لیست نشریات نامعتبر جستجو نمایید، نشریاتی که دارای نمایه JCR می باشند ممکن است در لیست نشریات نامعتبر نیز معرفی شده باشند. 

نشریات معتبر بین المللی : 

*** شیوه نامه اعتبارسنجی نشریات بین المللی ***

 نشریاتی که  مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند، در نهایت، با رای اکثریت اعضا جزو یکی از دسته‌های زیر قرار خواهند گرفت:

  • نشریات +A : این دسته شامل نشریاتی است که در فهرست JCR می‌باشند و دارای ضریب کیفیت Q1 تا Q4 هستند. همچنین نشریاتی که در گروه هنر و علوم انسانی در پایگاه WOS نمایه می‌شوند.

 اعتبار نشریه‌های Q3 و Q4  با دسترسی باز اجباری با تشخیص کارگروه تعیین خواهد شد. 

  • نشریات : نشریاتی که در پایگاه WOS دارای نمایه ESCI هستند و یا در پایگاه اسکوپوس نمایه می‌شوند و نیز ناشر شناخته‌شده دارند و معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه را نیز داشته باشند.
  • نشریات : نشریاتی بدون نمایه WOS یا اسکوپوس که از سوی ناشران کمتر شناخته‌ شده منتشر می‌شوند و با تشخیص کارگروه دارای اعتبار بوده و معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه را نیز داشته باشند.

 چنانچه نشریه‌ای جزو یکی از دسته‌های فوق قرار گیرد، اما در فهرست نشریات نامعتبر دانشگاه تهران (نشریاتی که توسط کارگروه نامعتبر اعلام شده است)، یا در فهرست سیاه وزارتین‌ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشته باشد، نامعتبر و فاقد امتیاز می‌باشد.

  • نشریات : نشریاتی که براساس معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه اعتبار آن‌ها محرز نشود.
  • نشریات نوپا (D: نشریاتی که حداقل دو سال از آغاز به کار آنها نگذشته باشد و حداقل چهار شماره از آنها منتشر نشده باشد. بررسی و ارزیابی این نشریه‌ها بعد از احراز شرایط فوق قابل‌انجام است.
  • نشریات نامعتبر (E: نشریاتی که براساس معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه بی‌اعتبار بودن آن‌ها محرز شود.  
  • نشریات جعلی (F: نشریاتی که نام و نشان علمی نشریات دیگر را جعل کرده و با ظاهرسازی دروغین، مثل قراردادن آرشیو مقاله ­های نشریه اصلی، درج شاپای نشریه اصلی و یا ثبت دامنه با نام نشریه اصلی یا مشابه با آن و غیره به دنبال فریبکاری با هدف سودجویی هستند.

به نشریات گروه‌های C تا F امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان ، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه می رساند جهت استعلام از اعتبار نشریه مورد نظر می بایست نسبت به تکمیل اطلاعات نشریه مطابق جدول زیر اقدام نموده و فایل تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی کمیته اعتبارسنجی دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است چنانچه اطلاعات درخواستی مطابق فرم زیر تکمیل نشود به هیچ درخواستی پاسخ داده نخواهد شد. 

فرم درخواست استعلام نشریات

                                                                                              نشریات داخلی

معتبر داخلی : 

  • برای مشاهده اطلاعات نشریات معتبر داخلی و مصوب وزارت علوم می توانید به سایت زیر مراجعه کرده و فرایند اعتبار نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را ملاحظه نمایید. 
  • نشانی جستجوی آنلاین نشریات معتبر وزارت علوم

*** نکته مهم ***                                                                                                                                                                                                               باستحضار می رساند چنانچه نشریه داخلی در لیست نشریات مصوب “وزارت علوم” و ” وزارت بهداشت” و “حوزه های علمیه “به شرح فوق نباشد از نظر دانشگاه بدون امتیاز و با رتبه C در نظر گرفته می شود . لذا در انتخاب نشریات علمی – پژوهشی مصوب وزارتین جهت انتشار مقالات فارسی دقت شود. 

آدرس پست الکترونیکی کمیته اعتبارسنجی دانشگاه : Validjournals@quran.ac.ir